Utveckla din verksamhet och ledarskap

GRUNDAT 1992

Utveckla din verksamhet och ledarskap -

Executive Coaching

 

Programmet Utveckla din verksamhet och ledarskap är framtidsinriktat, inspirerande och utmanande och vänder sig till chefer på alla nivåer som vill påverka företagets/ organisationens framtid och som har visioner och idéer som de vill omsätta till konkret handling.

Det är också ett program för chefer som vill och har mod att tänka stort och nytt men sällan har tid. Tid att reflektera över såväl nuläge som uppsatta mål och visioner, identifiera vad som saknas och som – om det bara fanns – skulle medföra en betydelsefull skillnad och lyft för verksamheten.

Alltför lätt tar vardagen över. Tiden går åt till att reagera på gårdagens och dagens problem och inget blir över till att agera kraftfullt framåt. Vi tappar de kreativa tankarna om framtiden och fastnar i begränsningarna som vi ser i dagsläget. Det kan medföra att ledarskapet utgår från begränsningarna i det vi har i stället för att utgå från möjligheterna i det oprövade.

Programmet Utveckla din verksamhet och ledarskap - Executive Coaching:

 

  • ger dig möjlighet att hitta tillbaka till dina visioner eller skapa nya för framtiden. Visioner som är utmanande och motiverande, som väcker din passion och medarbetarnas engagemang.
  • har ett innehåll som fokuserar på två parallella spår – att utveckla verksamheten och att utveckla det ledarskap du behöver för att lyckas
  • utgår från ett systemiskt perspektiv på människor och organisationer
  • innehåller både praktiska teorier och coaching som stöd i inlärningsprocessen och genomförandet av utvecklingsarbetet.

 

Programmet pågår under ca 6 månader och följs upp med ett par möten.

 

Programmet är flexibelt och kan läggas upp individuellt för en chef i organisationen/företaget eller för en grupp chefer. Det kan också läggas upp som ett chefs-/ledarutvecklingsprogram.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se