The Human Element

GRUNDAT 1992

The Human Element

Ett program för chefer, ledare och medarbetare som vill öka sin självkännedom och självkänsla samt få en djupare förståelse för människor, mellanmänskligt samspel och grupprocesser.

 

Vår självuppfattning och självkänsla påverkar vår personliga effektivitet, vår motivation och våra relationer till andra människor – och den påverkar vårt ledarskap och medarbetarskap. Det första steget mot en utveckling är att förstå sig själv och andra. Ökad självkännedom ger oss större möjligheter att ta ansvar för våra beteenden och känslor. Våra behov av att fastna i försvarsinriktade beteenden och att lägga skuld på andra minskar. Vi kan i högre grad se oss som medspelare i stället för offer för andras påverkan. Det ökar vår förmåga att hantera de utmaningar som vi möter i arbetet, lösa de problem som uppstår, göra medvetna val och att bidra till en arbetsmiljö som kännetecknas av förtroende, öppenhet och ansvarstagande.

 

The Human Element utvecklades av PHD Will Schutz (1925-2002), USA. Konceptet, som är en fördjupning av hans FIRO-teori, har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat.

 

KompetensInvest AB var en av grundarna av The Human Element Network of Sweden HB som i början av 90-talet inledde ett samarbete med Will Schutz, översatte konceptet och introducerade det på den svenska marknaden. Sedan dess har jag genomfört ett stort antal öppna THE-utbildningar och interna program.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se