Ny chef och de 100 första dagarna

GRUNDAT 1992

Ny chef och de 100 första dagarna

Ett program för nya chefer som underlättar att:

 

  • snabbt komma in i en ny roll och nytt uppdrag
  • tillvarata den förväntan som finns i organisationen under de första månaderna
  • ta de första stegen för att förverkliga sina ambitioner i den nya befattningen, visa handlingskraft och agera mot uppsatta mål
  • från början ta det ledarskap som behövs för att lyckas

 

Programmet kan ses som ett värdefullt komplement till företagets/organisationens interna introduktionsprogram och minskar betydligt risken för att verksamheten tappar fart i samband med chefsbyten. Programmet ger en bra struktur för de första 100 dagarna, dvs den period som organisationen är som mest förväntansfull på vad som skall hända och chefens agerande kan ha den största betydelsen.

 

Innehållet kan utformas på olika sätt beroende på den aktuella situationen. T ex om det handlar om en extern eller intern rekrytering, från linje till stab eller omvänt, genomförd omorganisation med nya personer i nya roller, start av verksamhet eller neddragning, akuta behov, långsiktig utveckling etc.

Programmet pågår under ca 6 månader – 1 år och genomförs som en coachande inlärningsprocess med ett antal regelbundna möten och uppföljande telefonsamtal i mellanperioderna.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se