Ledarskap och samarbete

GRUNDAT 1992

Utveckling av ledarskap, medarbetarskap, samarbete och lärande arbetsmiljöer

 

KompetensInvest AB erbjuder utvecklingsprogram, temadagar, handledning samt coaching (individuellt eller i grupp) för chefer, medarbetare, ledningsteam, projektgrupper och arbetsteam.

Utbildningarna läggs upp i samarbete med uppdragsgivaren för att tillgodose verksamhetens specifika behov av kompetensutveckling. Programmen ger ökade kunskaper och insikter som omsätts till handlingar i vardagsarbetet med syfte att uppnå bättre arbetsprestationer och måluppfyllelse.

 

Ex. på innehåll:

 

  • Att vara chef och ledare – uppdraget
  • Att utveckla verksamheten och leda förändringsprocesser
  • Att leda sig själv och andra
  • Resultatuppföljning och lärande dialoger
  • Coachande ledarskap för ökad medvetenhet, ansvarstagande och bättre resultat
  • Att hantera konflikter
  • Att utveckla bra samarbetsrelationer som bygger på öppenhet och personligt ansvarstagande
  • Feedbacksamtal och utvecklande dialoger
  • Att skapa lärande arbetsmiljöer
  • Effektiva ledningsteam

 

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se