Handledning

GRUNDAT 1992

Handledning

KompetensInvest erbjuder handledning i mindre grupper för 1:a linjens chefer.

 

Vi bokar in ett antal möten (under ett halvår eller längre) och bearbetar de dilemman/problem som cheferna har med till handledningen. Med hjälp av bl a metoden ”reflekterande team” engageras hela gruppen i problemlösningen. Det ger också ett tillfälle att lära av varandras exempel.

 

Se även Executive Coaching.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se