Executive Coaching

GRUNDAT 1992

Executive Coaching

KompetensInvest erbjuder individuell coaching för chefer som vill utveckla sin verksamhet, sitt ledarskap, förbättra sina samarbetsrelationer, bli effektivare och framgångsrikare, kunna hantera nya utmaningar i arbetet, har idéer som de vill omsätta i handling, vill utveckla, förändra och påverka framtiden. Behoven kan se olika ut.

 

Förtroendefull relation med tydliga roller och ansvarsfördelning

Vid det första mötet har vi en dialog om ditt chefsuppdrag, hur du ser på nuläget och vad du vill utveckla, förändra eller uppnå. Vi går igenom vad coaching innebär (roller, ansvar och samarbets-former) samt tydliggör vad som skiljer coaching från t ex handledning, konsultationer och mentorskap. Om vi kommer fram till att coaching är en lämplig samarbetsform för det som du vill ha hjälp med, bokar vi in ett antal möten (ev. i kombination med telefonsamtal beroende på avstånd) under en avgränsad period (vanligtvis ett halvår – 1 år).

 

Ökad självinsikt och medvetna val av handlingar som för dig närmare uppsatt mål

Efter att du har formulerat det övergripande målet, kommer vi under våra coachingsamtal att fokusera på de frågor och områden som du anser är viktigast för att du skall nå dina mål. Vi utforskar också de ev. hinder (både inre och yttre) som du möter på vägen, dina tankar och ditt förhållningssätt till dem. Genom ökad självinsikt kan du göra mer medvetna val som steg för steg för dig framåt. Vi följer kontinuerligt upp genomförandet av dina beslut från föregående möte, utforskar ev. uppkomna avvikelser, reflekterar och lär.

 

Executive Coaching kan med fördel inledas med 360° Feedback.

 

Jag coachar från ett systemiskt perspektiv på människor och organisationer, vilket möjliggör mer fundamentala och hållbara förändringar än s k ”lätta på trycket”-lösningar. Jag är Master Certifierad Coach (MCC), medlem av International Coach Federation och arbetar enligt ICF:s ”Code of Ethics”. Kontakta mig gärna för mer information.

 

 

Kontakt för mer information

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se