360° Feedback

GRUNDAT 1992

360 ° Feedback

För chefer på olika nivåer. Metoden har utgångspunkt i chefsuppdraget och bygger på ett antal intervjuer med chefer, kollegor och medarbetare som kan ge värdefull feedback på ditt agerande både som chef och som ledare. Efter insamlingen av feedbacken går vi igenom resultatet, reflekterar och lär (”Triple Loop Learning”). Du får ett bra underlag för beslut om vad du behöver förändra i ditt förhållningssätt för att lyckas med det du vill åstadkomma som chef och ledare. Du får också hjälp att utforma en handlingsplan för hur du kan omsätta nya beteenden och förhållningssätt i ditt ledarskap, ditt medarbetarskap (i förhållande till din chef) och i ditt samarbete med kollegor.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se