Coaching supervision... framsida

GRUNDAT 1992

Coaching supervision och mentorcoaching för HR-spec, interna och externa coacher m.fl.

 

Coaching Supervision

För HR-specialister, interna och externa coacher och för dig som har en yrkesroll där du använder ett coachande förhållningssätt.

 

Att öka sin självinsikt är en grundförutsättning för att utveckla sin kompetens och professionalism som coach. Det räcker inte att bara lära sig nya coaching tekniker. Lika viktigt är att förstå sig själv bättre, vad som händer i coaching situationen och hur vi påverkar och påverkas av de människor vi coachar.

KompetensInvest AB erbjuder Coaching Supervision (individuellt eller i grupp ) som är baserad på ett systemiskt perspektiv på organisationer, människor och rollen som coach i organisationen. Det ger dig möjlighet att reflektera över dina tankar, känslor och förhållningssätt samt lära av de utmaningar som du möter i coaching situationen.

 

Vi bearbetar konkreta exempel på genomförda eller förestående coaching situationer som du tar med till våra möten samt de ev. funderingar som du har kring arbetet (t ex etiska frågor, konflikter i roller, förväntningar och ansvar i din roll som coach i organisationen).

 

Kontakta för mer information

 

 

Mentorcoaching

För interna och externa coacher som vill kvalitetssäkra sin coaching och ansöka om en ACC-, PCC- eller MCC certifiering hos International Coach Federation (ICF).

 

Som Master Certifierad Coach (MCC) och medlem av ICF sedan år 2002, har jag god kännedom och erfarenhet av ICF:s kärnkompetenser och de krav som ICF ställer för certifiering på de olika nivåerna.

Utifrån dina specifika behov, lägger vi upp ett individuellt program som stödjer dig att ta nästa steg i din utveckling som coach. Programmet omfattar minst 10 timmar och pågår under minst 3 månader för att möta ICF:s krav för certifiering och Mentor Coaching.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se